عکس های فوق العاده جالب نیم پورتره یا ½ پورتره

برای خلق این تصاویر، Jesus از سوژه های خود در مقابل یک دیوار سفید رنگ، عکس های تمام رخ و نیم رخ پورتره می گیرد.

gonzalez02

در واقع در این تصاویر گاهی یک صورت نیم رخ را با یک چشم در حالت نیم رخ مشاهده می کنید.

تصویر زیر نمایی ز ترکیب عکس پورتره و شمایی از پشت سر است.

gonzalez03

تصویر زیر یکی از ساده ترین آثار این هنرمند می باشد. چراکه تنها روی برش عکس مانور داده نه روی ترکیب و جابه جایی اجزای صورت.

gonzalez05

تصویر دهان و بینی این پسر در عکس زیر، هم به صورت نیم رخ و هم به صورت تمام رخ، نمایان می شود.

gonzalez06

منبع: Designboom

/ 0 نظر / 107 بازدید